Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2018-11-21

Tärnans styrelse och funktionärer 2017


Ordförande: Ingvar Jansson, tfn. 0705-70 70 25

Sekreterare: Anton Johansson, tfn. 0702-97 43 88

Kassör: Stig Larsson, tfn. 070-557 77 12

Vice ordförande: Per Astfeldt, tfn. 070-659 21 86

Ledamöter:

Björn Erixon

Marianne Mattiasson

Mats Andersson


Revisor: Staffan Karlsson

Revisorsuppleant: Jan Sjöstedt


Valberedning: Torbjörn Brissman (sammankallande), Lasse Lindberg och Jan Sjöstedt

Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2019. All rights reserved