Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2016-03-16

Var med och inventera våtmarksfåglar / sjöfågeltaxeringen!

Våtmarker utgör en viktig miljö för en mängd djur, inte minst för fåglar. I det grunda vattnet finns skedänder, krickflockar och sothöns, på sjön dansar skäggdoppingsparet, på strandängen födosöker vadarfåglar och i luften skränar en skärm av skrattmåsar. Det är lätt att bli fascinerad av fågelliv vid våtmarker. Den är en källa till liv och upplevelser.


Skrattmås
Skrattmås. Foto © Henrik Andersson

Även i år ska Fågelföreningen Tärnan tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige (SOF BirdLife) och Svensk Fågeltaxering (SFT) inventera våtmarksfåglar (vid våtmarker, sjöar, strandängar och kärr, mossar är ej inkluderade). Inventeringen i sig är relativt enkel, vilket gör att inte bara experter kommer att kunna delta. Även du som har goda fågelkunskaper, men kanske har mindre erfarenhet av att inventera är varmt välkommen. Förhoppningen är att detta inventeringsprojekt både ska kunna bidra till kunskapsinsamlandet av fåglarnas populationstrender, men också öka intresset för fåglarna och att utföra inventeringar.

Våtmarksinventeringen ersätter den årliga riksinventeringen som SOF BirdLife har drivit tillsammans med regionalföreningarna. Materialet som samlats in av SFT idag saknar till stor del substantiell data från våtmarker (exkl. mossar), därför kommer denna riktade insats komplettera de redan befintliga standard- och punktrutterna. Det finns tre metoder att välja mellan. Den första är punktrutt, där observationer görs från ett antal förutbestämda punkter som ligger utspridda kring/längs våtmarken. Den andra är en observationsslinga där inventeraren noterar de fåglar som observeras medan man går. Det tredje alternativet är från ett fågeltorn eller observationsplattform (en punkt).

Mera info finns i nedanstående länk:

Jan Karlsson och Mikael Gemsiö kommer att vara koordinatorer för Nyköpings och Oxelösunds kommuner. För frågor och anmälan kontakta Jan Karlsson i Fågelföreningen Tärnan på mailadressen janok78@gmail.com eller på mobilnr. 070-6803846.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2020. All rights reserved