Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2013

Årsmötet 2013

Onsdagen den 13 februari genomfördes sedvanligt årsmöte i Pensionärernas Hus. 32 personer hade hörsammat kallelsen och var på plats. Som ordförande för årsmötet satt Staffan Karlsson som skötte mötet galant. Valberedningen föreslog omval av Ingvar Jansson som ordförande, och han blev också enhälligt vald. Övriga ledamöter är Marianne Mattiasson, Per Eriksson, Susanne Stilling, Stig Larsson och nyvald ledamot Karin Lindström. Vår trogna ledamot Björn Johansson avgick ur styrelsen och avtackades av ordförande Ingvar för en gedigen insats. Vi hoppas dock kunna få ta del av Björns kunskap och engagemang i framtiden då han lovat att stå till förfogande när det gäller exkursioner. Vi tackar alla Björn för de gångna åren och välkomnar Karin till styrelsen!


Karin och Ingvar
Karin Lindström ny styrelsemedlem i Tärnan här tillsammans med ordföranden Ingvar Jansson. Foto © Jan Karlsson

Innan årsmötet avslutades delades det ut två stipendier från Jörgen Israelssons minnesfond. Det utdelades i Jörgens anda till Mina Teräs, en ung tjej som är naturintresserad och där fåglarna har en speciellt plats i hennes hjärta, och till Anders Andersson, som under många år har jobbat aktivt med tjäderinventeringar. Du kan läsa mera om utdelningarna från minnesfonden på Diverse/Minnesfonden_2013.

Efter årsmötet berättade Rolf Pettersson om restaureringen av Vadsjöns våtmark, som förhoppningsvis ska kunna bli den fågelsjö som den en gång var. Kvällen avslutades med kaffe och smörgås som föreningen bjöd på.

Susanne Stilling

Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2022. All rights reserved