Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2010

Lite info från Tärnans årsmöte 2010

Den 16 februari genomfördes Tärnans årsmöte. Styrelsen hade förhoppningen att Bertil Karlsson reseberättelse om Sydamerika skulle locka många åhörare. Men kanske lockade OS mer, då endast 24 medlemmar närvarade.

Staffan Karlsson valdes att hålla i ordförandeklubban, med Bertil Karlsson vid sin sida som sekreterare. Tärnans årsmötesförhandlingar brukar hålla god "fart" och detta år var inget undantag. Staffan klockade mötet till 25 minuter långt. Omsättningen av styrelseledamöter är låg och består numera av Ingvar Jansson, Stig Larssson, Per Eriksson, Susanne Stilling, Björn Johansson, och Marianne Mattiasson nyval.

Trots att valberedningen hade förhoppningar om att kunna välja Bertil Karlsson till föreningens "ständiga sekreterare", avböjde Bertil omval. Men han lovade dock att fortsatt bistå styrelsen med diverse uppdrag såsom WBW. Med stort tack från styrelsekollegorna och årsmötet överlämnade Ingvar en blomma och en present till Bertil för hans gedigna arbete i styrelsen. Ingvar överlämnade även en blomma till Staffan som ännu en gång galant lotsade oss genom årsmötet.


Från årsmötet
Ingvar (t.v.) och Bertil. Foto © Susanne Stilling

/Susanne Stilling

Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2022. All rights reserved