Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2009

Årsmötet i Tärnan 2009,
kort sammanfattning

Årsmötet hölls i Alla Helgona Församlingshem torsdagen den 26/2. Länk till protokollet finns på sidan Styrelsen. Här följer en kort sammanfattning:

Årsmötet var välbesökt, hela 30 medlemmar hade letat sig dit. Kanske så var det Andreas Grabs härliga föredrag, eller vår trogne mötesordförande Staffan Karlssons eminenta klubbsvingande, som lockade? Oavsett vilket, så gick deltagarna hem nöjda.

Årsmötet valde Ingvar till ordförande. Men då två ledamöter tackat nej till omval så består styrelsen nu av 5 ledamöter plus ordföranden, dvs en minskning med 2 ledamöter. Årsmötet beslutade även att det skulle vara möjligt för styrelsen att adjungera 1-2 personer.

/Susanne Stilling


Staffan Karlsson och Per Eriksson
Mötesordföranden Staffan Karlsson och mötessekreteraren Per Eriksson.
Foto © Jan Gustafsson

Efter mötesförhandlingarna delades det ut två stipendier från Jörgen Israelssons minnesfond. Utdelningen förrättades av Jörgens maka Karin Allebäck.

Det ena stipendiet delades ut till Henrik Andersson. Motiveringen för utmärkelsen till honom var:

För ett långt och träget slit med att göra så att orrkojan på Stora Bötet är funktionsduglig för orrspelsentusiasterna, samt med den hemsida som förmedlar information om orrspelet på Stora Bötet.

Det andra stipendiet delades ut till Hartsö-Enskär fågelstation, som representerades av Lennart Wahlén. Motiveringen för utmärkelsen till Hartsö-Enskär fågelstation var:

För idogt ideellt arbete under lång tid med ringmärkning och fågelinventeringar till glädje för en intresserad allmänhet


Stipendieutdelningen
Karin Allebeck med stipendiaterna Hartsö-Enskär fågelstation
(Lennart Wahlén till vänster) och Henrik Andersson.
Foto © Jan Gustafsson
Andreas Grabs
Andreas Grabs. Foto © Jan Gustafsson
Den sista punkten på programmet var ett föredrag av Andreas Grabs från Flen, med titeln Hur en fågelskådare börjar med fjärilsskådning. Andreas flyttade till Flen 2001 från norra Stockholm. Fjärilsintresset startade på allvar 2005 då han engagerades i ett projekt med fjärilsinventering för länsstyrelsen i Sörmland.

Förutom från Sörmland visade han fjärilsfoton från Öland, Småland och Västmanland. I Västmanland finns för övrigt en intressant lokal vid Munkhyttan, Lindesberg, där det kommunala bostadsbolaget har skapat en speciell fjärilsbiotop med klippt asksly för den utrotningshotade arten asknätfjäril.

Andreas nämnde tre bra fälthandböcker om dagfjärilar: Bo Söderströms fälthandbok, Nationalnyckelns fälthandbok, och Dagfjärilar i Sörmland; den sista kan man få gratis hos länsstyrelsen.


Sotnätfjäril
Ut och inventera sotnätfjäril i nordvästra delen av landskapet!
Foto © Från Hedlandet, Andreas Grabs

Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2022. All rights reserved