Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Tärnans webbplats har fått nytt utseende

Som du ser har webbplatsen gjorts om. Viktigare förändringar är:

  • Texten är större, vilket förhoppningsvis gör den mer lättläst även om man inte har perfekt syn.
  • Även bilderna är större.
  • Menyn ligger horisontellt och har undermenyer.
  • Webbplatsen anpassar sej automatiskt till surfplattor och smart-foner.

Säkert kommer det att visa sej en eller annan barnsjukdom hos den omgjorda webbplatsen. Om du råkar ut för någon, eller i övrigt har synpunkter på utformningen eller innehållet, tveka inte att höra av dej till webmaster på tarnan.webmaster@sormlandsornitologerna.se.


Bortglömd vildmark bara 20 minuter från stan – Stora Bötet

Henrik Andersson har sammanställt ett litet reportage från orrspelen på Stora Bötet. Han skriver bland annat:

Som vanligt blötast just vid myrkanten, sen var det inga problem att ta sig ut. Pärlugglor "pooaade" både vid Bötesberget och lite längre bort längs norra sidan. Installerade mig i kojan. Kojan som varje gång väcker minnen från när jag för nästan 25 år sedan ensam byggde upp den. På den tiden var man ung och tvekade aldrig på att ta sig an en sådan uppgift som det innebär att genom blöttung myr bära ut virke och annat byggmaterial flera 100 meter ut på den sugande mossen. Det är tveksamt om man gör det igen trots att jag fått många tackmail från personer i stora delar av södra Sverige som varit här. Det är glädjande varje år att komma ut och kunna konstatera att den trots tuff miljö fortfarande är helt funktionsduglig.


Orrar
Orrspel på Stora Bötet. Foto © Henrik Andersson

Det är sällan man ser medlemmars namn i gästboken, det är mängder som flockas kring jordugglor, och fotografer hänger i varenda buske, men varför inte besöka Stora Bötet? Nu i april är utflyktsmålet högaktuellt, och fler kanske kommer på iden om dom läser reportaget.

Hela reportaget med många fina orrbilder finns här och i arkivet.


Vårvandring I TINTOMARAS SPÅR

Tid: 2016-04-23 - 24, lördag - söndag.

Naturkännaren Bert Lindgren tar oss med på två dagars vandring i markerna öster om Kvarsebo. Bland annat besöker vi Kvarseboklint och Nävsjömossens naturreservat, som invigdes 2014. Varje dagsetapp är ca 1 mil. Start: lördag 23 april kl 11.00 vid Österhagen. Åter: söndag 24 april före kl 16.00.

Anmälan till Bert Lindgren 0155-72 333 eller Sven Jonsson 0155-22 74 11.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Nyköpings Frisksportklubb, Naturskyddsföreningen Södra Sörmland och Tärnan.


Den nya våtmarken Järpsätter - Ytterbo våtmark

Tid: Onsdag 2016-04-27, kl 18.00 - ca 20.00.

Vi besöker den nya våtmarken vid Ytterbo, Buskhyttan. Vad kan vi se denna kväll?

Samling vid parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping.

Ansvariga är Jan Gustafsson 070-321 60 45 och Mikael Gemsjö.


Skådning för måndagslediga

Dags för mera fågelskådning för alla som är lediga på måndagar. Det sker i samarbete med Studiefrämjandet Nyköping och är öppet för alla som vill delta. Ingen föranmälan behövs utan det räcker med att komma till samlingsplatsen. Precis som tidigare är Björn och Kjell ansvariga ledare och även Mats Andersson och Alf Andersson bistår som ledare.

Vi träffas på måndag 25.4. Tid: kl. 08:00 till ca 11.00.

Vi samlas vid Spelhagens gratisparkering vid Spelhagens vårdcentral i Nyköping.

Oömma kläder, stövlar/kängor rekommenderas, samt egen medhavd matsäck. För att vara så miljövänliga som möjligt tillämpar vi samåkning. Ingen kostnad förutom bensinpeng till den som kör.

Väder och vind bestämmer vart vi skådar, och det bestämmer vi på samlingsplatsen.

Vi kommer sedan att träffas dessa datum: 9.5, 16.5 och avslutar den 23.5.

Vid frågor kontakta Björn Johansson, tfn 070-581 15 71.


Räddningsprojekt för ejdern

Ejderstammen i Sörmland har, liksom på många andra håll, minskat kraftigt på senare tid. Orsakerna är säkert flera, men i ytterskärgården spelar den allt större havsörnstammen liksom ökad förekomst av mink en stor roll.

Längst ut i skärgården utanför Oxelösund ligger ön Hävringe. Där saknas, tack vare öns isolerade läge, en fast stam av mink. Där är det havsörnarna som är det stora hotet mot ejderns fortlevnad. Vid besök på ön under ruvningstid de senaste åren, bl.a. i samband med fågelinventeringar, har så många som 17 havsörnar samtidigt setts på ön. Det är företrädesvis yngre, icke häckande, örnar som hittat ett lättillgängligt födoställe. De går helt sonika omkring och tar de ruvande ådorna på bon de kommer åt. Även äggen verkar de ta. Klarar en åda sig undan, och örnarna inte hittar eller kommer åt äggen, är trutar och kråkor snabbt framme och förser sig.

Under 2015 konstaterades ca 100 par ejder inleda häckning på Hävringe, men endast ett fåtal ungar sågs ha kommit ut på vattnet.

På initiativ av Nils Kjellberg, ordförande i Sörmlands Skärgårds Intresseförening (SSIF), startades under hösten 2015 ett projekt under namnet "Sörmlands ejderhusprojekt". En arbets/projektgrupp bestående av Lennart Wahlén, Björn Erixon, Jan Gustafsson och Mats Andersson från Fågelföreningen Tärnan samt Nils Kjellberg från SSIF bildades.


Ejderhus
Öknaeleven Edvin Malmkvist har placerat ut ett av ejderhusen. Foto © Bildbeviset, fotograf Peter Karlsson

Projektets syfte är att försöka skydda ejdrarnas häckningar, i första hand på Hävringe, men det kan, om det slår väl ut, komma att utökas. I ett första skede är projektet tänkt att hålla på i tre år, alltså t.o.m. 2018. Huvudman för projektet är Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO).

Arbetsgruppen har tagit kontakt med andra intressenter och berörda. Markägaren Statens Fastighetsverk (SFV), Hävringe El- och Stugförening, Hävringelotsarnas jaktvårdförening samt skötsel- och tillsynsansvariga hos Länsstyrelsen i Sörmlands län har alla informerats om projektet och alla har också ställt sig positiva till det.

Förutom Tärnan och SSIF har i dagsläget Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund, Världsnaturfonden (WWF), Öknaskolan Sörmlands Naturbruk och SSAB i Oxelösund bidragit ekonomiskt till projektet.

Som framgår av projektnamnet "Sörmlands ejderhusprojekt", går det hela ut på att erbjuda ådorna (ejderhonorna) skydd i form av "ejderhus" under ruvningen så att örnarna inte hittar eller kan komma åt dem. I bl.a. Norge har ejderhus använts sedan lång tid, men då främst för att lätt kunna komma åt dun och ägg. I Stockholms skärgård, där man också har stor havsörnspredation på ejder, testades under år 2015 ejderhus i liten skala.

Tack vare att det inte finns mink på Hävringe, tror vi att det finns stor chans att ejderhusprojektet kan bli lyckosamt där.

Under den gångna vintern/vårvintern har elever från Öknaskolans jakt- och viltvårdslinje, under ledning av läraren Stephan Gäfvert, tillverkat och målat 30 stycken ejderhus. Detta som en del av ett eget projektarbete. Husen är byggda som lådor utan botten, med ungefärliga mått 80x60x40cm. Olika varianter på öppningar har gjorts för att utröna om någon modell är mer framgångsrik. Öknaskolan har stått för material, arbete och transport till Oxelösund.

Nu i mars 2016 har ejderhusen transporterats ut till Hävringe med hjälp av Lars Sandin/Per Carlsson och Fredrik Blomkvist/Marelox.

Vid tre tillfällen har medlemmar i Tärnan varit ute och placerat ut husen på Hävringe. I första hand har husen placerats på sådana ställen, där man vet att det varit ejderbon tidigare år. Några av stugägarna på ön har också deltagit i detta arbete, vilket vi är extra tacksamma för.

En av dagarna var Stephan Gäfvert och tre av eleverna från Öknaskolan med och placerade ut sina alster. Den sista dagen byggdes ett antal enklare skydd för ådorna, att ligga och ruva under, på plats i terrängen. Sammanlagt 30 ejderhus och 31 enklare skydd väntar nu på sina hyresgäster.

Det ska bli mycket spännande att se hur det hela faller ut. Om ådorna accepterar de bostäder vi erbjuder, och om det i så fall ger någon effekt i form av fler ejderungar på vattnet.

Det kan också hända att vi får andra "hyresgäster" än ejdrar. Skrake och gravand kan man tänka sig, liksom svärta. Svärtan häckar senare, så i bästa fall kan vi få både ejder och svärta som byter av varandra i samma hus.

Under april, maj och juni kommer inventering och kontroll av häckningsresultatet att göras. För att underlätta detta arbete har alla ejderhus numrerats och koordinatsatts.

Intresset har varit stort för projektet, både hos media och andra. Under en av arbetsdagarna på Hävringe var t.ex. Radio Sörmland, Södermanlands Nyheter och tidningen Skärgården på plats för att göra reportage. Dessutom har Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och några ornitologer från samma län varit på studiebesök.

Södermanlands Nyheter planerar också att sätta in en webbkamera i ett av ejderhusen.

Mats Andersson


Flera bilder från ejderprojektet hittar du här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


LINE BAND

Detta är en app för kommunikation mellan fågelskådare. Info finns här.

Mailgruppen
sormland-fagel

Läs om gruppen och anmäl dej här!

Tärnans fågellokaler för smartphones

Webbadressen är mlok.tarnan.eu (mlok=mobillokaler).

Vill du bli ringmärkare?

En studiecirkel planeras för att utbilda ringmärkare för ringmärkningsverksamheten på Hartsö-Enskär. Mera info finns här.

Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

FSO har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda ner aktuella dokument om atlasinventeringen. Du kommer till sidan här eller på menyn Projekt/Atlasinventering på FSO´s webbplats.

Polenresan

I vårprogrammet skrev vi att vi planerar en resa till Polen i maj. Men på grund av tidsbrist och planerings-problem är vi tvingade att skjuta fram resan. Vi återkommer med uppdaterad info här på Tärnans webbplats när vi har fått bättre grepp på planeringen.

Våtmarksinventeringen 2016

Info finns här och i arkivet under Diverse.

Projekt Skräntärna

Ulrik Lötberg och Susanne Åkesson har skrivit en rapport om resultaten från "trackingen" av skräntärnor och större måsfåglar 2013 och 2014 i Björns skärgård. Rapporten kan laddas ner här och från FSO´s arkiv.

Hitta årets art vid Labro ängar

Läs mera här.

Tärnans vårprogram

Programmet kan laddas ner här.

Skådarvecka i Ljungdalen 12 - 19 juni 2016

Läs mer om detta Tärnan-arrangemang här.

Vindpark Marviken

Det planeras för 14 vindkraftverk i Bråviken utanför Marvikens kraftstation. Du kan läsa mera om detta på FSO´s sida FSO-remisser.

Naturvårdsåtgärder vid Strandstuviken

Länsstyrelsen och kommunen genomför skötsel- och naturvårdsåtgärder inom Strandstuvikens naturreservat. En infosida kan laddas ner här.

Labro ängar

Skötselplanen för det kommunala naturreservatet har reviderats. Samrådsredogörelsen finns här, och den reviderade skötselplanen här. Båda finns även i arkivet.

Oanade resurser?

Vill du hjälpa till hos Tärnan? Läs mera här.

Rapphönan

Detta är nätverket för kvinliga skådare. Kolla gärna deras webbplats på www.rapphonan.se.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information om hur du skall gå tillväga här.

Försäljning av Tärnan-prylar

- Tärnans tröja: 490 kr

- Tärnans keps: 90 kr

- Tärnans tygmärke: 25 kr

- Dito klistermärke: 10 kr

Mera info finns här.


Sidan har besökts # gånger sedan 2011-02-09.


Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2021. All rights reserved